mark преди 2 години
родител
ревизия
9a60d25426
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      index.html

+ 1
- 1
index.html Целия файл

@@ -34,6 +34,6 @@
</div>
</div>
</div>
<div class="footer"><a href="https://mastodon.technology/@mdszy">mark</a> made this. <a href="https://liberapay.com/mdszy/">tips if you hate money</a></div>
<div class="footer"><a href="https://mastodon.technology/@mdszy">mark</a> made this. <a href="https://gitlab.com/mdszy/et">source code is here</a>. <a href="https://liberapay.com/mdszy/">tips if you hate money</a></div>
</body>
</html>

Loading…
Отказ
Запис