emoji text generator
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

208B

et

just a dumb webpage thinger that generates mastodon-style emotes (or regional_designator-style emotes) based on text you give it

that's it

it's pretty dumb

i host it here