emoji text generator
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mark 1333b69527 remove broken cdn links 2 miesięcy temu
LICENSE update source code link 4 miesięcy temu
README.md update source code link 4 miesięcy temu
favicon.ico add favicon 1 rok temu
index.html remove broken cdn links 2 miesięcy temu
script.js update source code link 4 miesięcy temu
style.css update source code link 4 miesięcy temu

README.md

et

just a dumb webpage thinger that generates mastodon-style emotes (or regional_designator-style emotes) based on text you give it

that's it

it's pretty dumb

i host it here