emoji text generator
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mark 762a85de62 fix bottom bar 6 miesięcy temu
LICENSE update source code link 1 rok temu
README.md update source code link 1 rok temu
favicon.ico add favicon 2 lat temu
index.html fix bottom bar 6 miesięcy temu
script.js add more emojo sets! 6 miesięcy temu
style.css update source code link 1 rok temu

README.md

et

just a dumb webpage thinger that generates mastodon-style emotes (or regional_designator-style emotes) based on text you give it

that's it

it's pretty dumb

i host it here