emoji text generator
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
mark 762a85de62 fix bottom bar 8 månader sedan
LICENSE update source code link 1 år sedan
README.md update source code link 1 år sedan
favicon.ico add favicon 2 år sedan
index.html fix bottom bar 8 månader sedan
script.js add more emojo sets! 8 månader sedan
style.css update source code link 1 år sedan

README.md

et

just a dumb webpage thinger that generates mastodon-style emotes (or regional_designator-style emotes) based on text you give it

that's it

it's pretty dumb

i host it here