a fork of github:kicad/kicad-footprints so I can add/manage my own footprint files
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

40 řádky
2.4KB

 1. (module SW_Cherry_MX_1.75u_PCB (layer F.Cu) (tedit 5A02FE24)
 2. (descr "Cherry MX keyswitch, 1.75u, PCB mount, http://cherryamericas.com/wp-content/uploads/2014/12/mx_cat.pdf")
 3. (tags "Cherry MX keyswitch 1.75u PCB")
 4. (fp_text reference REF** (at -2.54 -2.794) (layer F.SilkS)
 5. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 6. )
 7. (fp_text value SW_Cherry_MX_1.75u_PCB (at -2.54 12.954) (layer F.Fab)
 8. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 9. )
 10. (fp_text user %R (at -2.54 -2.794) (layer F.Fab)
 11. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 12. )
 13. (fp_line (start -8.89 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 14. (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
 15. (fp_line (start 3.81 11.43) (end -8.89 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
 16. (fp_line (start -8.89 11.43) (end -8.89 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 17. (fp_line (start -9.14 11.68) (end -9.14 -1.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 18. (fp_line (start 4.06 11.68) (end -9.14 11.68) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 19. (fp_line (start 4.06 -1.52) (end 4.06 11.68) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 20. (fp_line (start -9.14 -1.52) (end 4.06 -1.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 21. (fp_line (start -19.20875 -4.445) (end 14.12875 -4.445) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
 22. (fp_line (start 14.12875 -4.445) (end 14.12875 14.605) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
 23. (fp_line (start 14.12875 14.605) (end -19.20875 14.605) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
 24. (fp_line (start -19.20875 14.605) (end -19.20875 -4.445) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
 25. (fp_line (start -9.525 -1.905) (end 4.445 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 26. (fp_line (start 4.445 -1.905) (end 4.445 12.065) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 27. (fp_line (start 4.445 12.065) (end -9.525 12.065) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 28. (fp_line (start -9.525 12.065) (end -9.525 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 29. (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
 30. (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 2.2 2.2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
 31. (pad "" np_thru_hole circle (at -2.54 5.08) (size 4 4) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
 32. (pad "" np_thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
 33. (pad "" np_thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
 34. (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_Keyboard.3dshapes/SW_Cherry_MX_1.75u_PCB.wrl
 35. (at (xyz 0 0 0))
 36. (scale (xyz 1 1 1))
 37. (rotate (xyz 0 0 0))
 38. )
 39. )