Преглед на файлове

rebuild dist

feature/casing
mark преди 9 месеца
родител
ревизия
47b4cbecbe
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      dist/memeforth.dist.js

+ 1
- 1
dist/memeforth.dist.js Целия файл

@@ -557,7 +557,7 @@ var memeforth = (function (exports) {
};

const startComment = state => {
endIdx = state.tokens.indexOf(")");
const endIdx = state.tokens.indexOf(")");

if(endIdx === -1) {
const err = new SyntaxError("Unclosed comment.");


Loading…
Отказ
Запис